درخواست نمونه رایگان

جهت دریافت نمونه رایگان از سنگ مورد نظر خود لطفا این فرم را پر کرده و ارسال نمایید. هزینه ی ارسال (حمل و نقل) نمونه های ارسالی یه عهده استعلام قیمت دهنده میباشد.


جهت ارسال اطلاعات به شما و بعنوان شناسه ورود استفاده میگردد.

با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن